Přidejte se!?!

 

Pro naše odhodlání a splnění životního snu, tj. „změnit svět“ hledáme všechny ty, pro které peníze, titul, značka auta, lukrativní místo pro vilu či pracovní zařazení není podstatné a jsou ochotni část toho, co umějí, v čem jsou šikovní věnovat na pomoc těm, kteří se díky tomu, proč je třeba „měnit svět“, dostali do potíží, které nejsou schopni sami řešit. Hledáme všechny ty – bez ohledu na to, jakého jsou věku, jaké školy vystudovali – kteří mají srdce, rozloučili se s negativními energiemi a přesto, co prožívají, věří, že mají sílu ke změně pomoci – bez zbraní, bez válek, bez strachu. Ano, hledáme ty, kteří se nebojí, neboť strach je něco, co nám k ničemu nepomůže, ale vždycky ublíží a ti, kteří uznávají jiné životní hodnoty než my, to bezpečně znají a proto s ním tak rádi pracují. Zavolejte, napište, ozvěte se, Vy právníci, kterým jde o to změnit právní systém, netolerovat soudy, které soudí špatně, podjatě, dokonce v rozporu s právem a většina se tomu systému snaží přizpůsobit namísto toho, aby se mu postavila. Pojďme společně usilovat o to, aby zákony byly proto, aby se dodržovaly a soudilo se dle platných zákonů nikoli často velmi špatných judikatur. Trvejme i na tom, že judikatura nemá v našem právním systému místo. Pojďme spolu uklidit … Zavolejte, napište, Vy soudní exekutoři. Nejste všichni stejní, pojďme společně pomáhat těm, kteří něco v životě nezvládli, nebo je „to“ prostě jenom potkalo. Nejsou lepší ani horší než ti ostatní. Jsou to lidé, kteří se ocitli v ne lehké situaci. Pomáhejme s tím, aby všechny exekuce byly prováděny dle jasných pravidel a v případě, že se objeví exekutor (a není jich málo) nebo soudce (a není jich málo), kteří si vytvořili své postupy, aby ještě na těch lidech v potížích parazitovali, pojďme se postarat o to, že ve své profesi skončí. Budou muset, protože nás bude hodně, kdo na to půjde klidnou cestou, s pocitem, že nikomu neubližujeme, ale pomáháme, aby svět byl plný hezké energie, hezkých vztahů, lásky, poukazovat a tím přimějeme ty, kteří selhali nebo jejich nadřízené, aby odešli. Zavolejte, napište, ozvěte se, Vy slušní policisté, státní zástupci, soudci, kteří už nechcete pracovat dle pokynu nadřízeného, ale vlastního svědomí. Starý systém je u konce. Přestaňme se bát – jak se cítíte, když „odkládáte“ věci, které jsou vážné a měly být dávno objektivně vyřešené a naopak? Jste jednou z hlavních sil obrazu společnosti, protože když grázl ví, že může cokoli, protože má kontakty, tak s jídlem roste chuť. Proto je tolik i ve Vašich řadách těch, kteří jsou schopni úplně všeho a proto takové klima ve společnosti, protože pár takových si dělá, co chce a zbytek ve strachu trpí, aby ho něco špatného nepotkalo. Mohu Vás ujistit, že každého z nás může kdykoli potkat cokoli. Pojďme společně zapracovat na tom, aby to, co změníme, jsme si také užili a na dnešní dobu vzpomínali jako na něco, co nás zvedlo ze židle a přimělo změnit sami sebe, změnit své hodnoty a dostat tak šanci na lepší život. Tím myslím – vnímat sebe, své vnitřní potřeby, své nejbližší i okolí, „léčit“ všechny svým pozitivním přístupem a vírou v to, že i toto zvládnu, zapomenout na strach, lítost, žárlivost, nenávist, závist, zlobu a zášť. Neradovat se ze starostí druhých, ale aktivně jim je pomoci řešit. Pojďme se respektovat a pojďme se vzájemně kultivovat. Nastal čas udělat si „uvnitř“ pořádek, zhodnotit svůj dosavadní život a řídit se filozofií, že až jednou, a čeká to každého z nás, půjdeme na druhý břeh, nebudeme se za sebe muset stydět. Všichni z nás jsme v životě něco nezvládli, ale to můžeme snadno napravit, nikdy není pozdě. Všechny, kdo čtete tyto řádky, a souzníte s těmito názory, ať jste jakékoli profese, jakéhokoli vyznání, jakéhokoli věku, vzrůstu … pojďte pomoci. Spolu nám bude fajn a odvedená práce změní životy nás všech – nepochybně k lepšímu